EC21 Logo
메세지 바구니 ( ) 로그인  회원가입  안내  Home Page
 
icon 상품 목록

line

icon 회사 정보
icon 인덱스

line

http://www.ec21.com/
visitors: 8274영순무역

 

[ 회사 정보 ] Inquire now

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

[ 구매 카테고리 ]

  -   의류,섬유제품,액세서리   >>   가죽,모피
  -   금속,광물   >>   철,강철
  -   금속,광물   >>   비철금속, 광물
  -   금속,광물   >>   철,비철합금
[ 판매 카테고리 ]

  -   공구,기계류   >>   기계류
  -   공구,기계류   >>   수동공구,DIY공구
  -   공구,기계류   >>   압력,진공기계
  -   공구,기계류   >>   배관설비
  -   공구,기계류   >>   공구용품,공구,부분품

icon 회원 가입일   2009/07/23 (년/월/일)
icon 역할 구분   양쪽 모두
icon 사업형태   무역회사
icon 설립년도   2006
icon 총 종업원수   1 - 5
icon 연간매출   USD 500,001 - 1,000,000

[ 연락처 정보 ]
icon 회사명 영순무역
icon 주소 길림성 연길시 북산가
(우:133000) 중국
icon 전화번호 86 - 433 - 2626676
icon 팩스번호 86 - 433 - 2626676
icon 홈페이지 www.ysjdmy.com.cn
icon 담당자 강영일 / 영업

button button button button